Center VVS

Septembra leta 2003 je OZVVS Logatec podalo ZVVS pobudo za vzpostavitev Veteranskega centra. Predlagano lokacijo si je ogledalo takratno predsedstvo ZVVS in s to namero seznanilo župana občine Logatec.

Dne 12.05.2004 je bila podpisana pogodba o najemu in uporabi vojaških nepremičnin v Logatcu med MORS in ZVVS ter OZVVS Logatec. Bistveno določilo te pogodbe je, da predvideva vračilo vseh investicijski vložkov ZVVS in OZVVS Logatec v primeru razdrtja pogodbe s strani MORS.

OZVVS Logatec je nadaljevalo s prostovoljnim delom in investicijami, predsedstvo ZVVS pa je proti koncu leta 2004, po ogledu in seznanitvi z že vloženim delom, sprejelo odločitev, da se z začetim projektom vzpostavitve CVVS nadaljuje.

V spodnji datoteki se nahaja zbirka slik, ki kronološko prikazujejo izgradnjo, otvoritev in dejavnosti CVVS. Za ogled slik odprite priloženo datoteko s klikom miške.