Organi

Organi OZVVS Logatec – Organiziranost združenja:

 • Zbor veteranov (celotno članstvo, sklicano 1x letno),
 • Predsednik in člani predsedstva (v nadaljevanju Predsedstvo),
 • Nadzorni odbor,
 • Častno razsodišče.


Trenutna sestava Predsedstva:

 • PREDSEDNIK: POGAČNIK Miro, odgovoren za delovanje OZVVS v celoti.
 • PODPREDSEDNIK: JERINA Marjan, odgovoren za prijave in razpise občine Logatec, za pridobivanje finančnih sredstev in koordinacijo med občino in OZVVS pri postavitvi spomenika in spominskega parka.
 • SEKRETAR: LOGAR Peter, odgovoren za vodenje tajniških opravil, vodenje zapisnikov, obveščanje, komuniciranje z ZVVS (poročila, položnice za članarino, vabila, proslave, vabila, občni zbor).
 • ČLAN: MIVŠEK Izidor, odgovoren za člansko evidenco (novi člani, ažuriranje evidence, umrli, izstopi, aktivni, neaktivni, priznanja, status, članarina).
 • ČLAN: LUKANČIČ Tomaž, odgovoren za vzpostavitev evidence elektronskih naslovov in elektronsko komuniciranje (vabila, obvestila, vzpostavitev spletne strani).
 • ČLAN: KRUŠEC Marjan, odgovoren za vzdrževanje in spremljanje APP, vodenje evidence o uporabi APP (Moravske Toplice, Bohinjska Bistrica).
 • ČLAN: MOROZ Stane, odgovoren za šport in rekreacijo, pohod Medvedje Brdo.
 • ČLAN: VAVKEN Blaž, odgovoren za ekskurzije in izlete.


Nadzorni odbor:

 • PREDSEDNIK NO: ANTIČEVIČ Peter, odgovoren za vodenje odbora,
 • ČLAN NO: KRIVEC Daniel, odgovornost po statutu in zakonu,
 • ČLAN NO: GOSTIŠA Janez, odgovornost po statutu in zakonu.


Častno razsodišče:

 • PREDSEDNIK ČR: MAČEK Zvonimir, odgovoren za vodenje ČR,
 • ČLAN ČR: ŠEN Viktor, odgovornost po statutu in zakonu,
 • ČLAN ČR: ERŽEN Roman, odgovornost po statutu in zakonu.


Praporščaki:

 • VODJA PRAPORŠČAKOV: MIKEC Bartol, odgovoren za delo, usposabljanje
 • PRAPORŠČAK: GOSTIŠA Janez, odgovoren za delo
 • PRAPORŠČAK: KUNC Zvone, odgovoren za delo


Strelstvo:

 • ODGOVOREN : ALBREHT Janez