OZVVS Logatec

Osnovni opis

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec (OZVVS Logatec) je prostovoljno, domoljubno, samostojno, nepolitično in nevladno društvo, ki združuje vse udeležence priprav na vojno in vojne za Slovenijo, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja.

Sedež društva je v CVVS Logatec, Blekova vas 60, Logatec (bivša vojašnica).

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001. Zapis v register je bil izveden 27.7.2001. Začetki organiziranja veteranov segajo že v 90 leta, vendar ni bila izvedena registracija, kot samostojno društvo.


V dosedanjem delovanju društva beležimo naslednje aktivnosti:

 • Ureditev evidenc članstva, statuta, registracije društva, ureditev sedeža,
 • Sodelovanje in pomoč pri izgradnji CVVS (Centra vojnih veteranov) Logatec,
 • Sodelovanje pri podelitvi spominskih znakov RS za pripadnike TO v vojni '91,
 • Pomoč članom društva  (nezaposlenost, bolezni, smrt, ujme in drugo),
 • Nakup apartmajev Bohinjska Bistrica in Moravske Toplice ter upravljanje in gospodarjenje za potrebe koriščenja članstva za počitniško dejavnost članov,
 • Ureditev (postavitev) muzejske zbirke na sedežu OZVVS,
 • Pobuda, sodelovanje in pomoč pri izgradnji Spominskega parka s pomnikom bitke TO na Cesarskem vrhu 2.7.1991 v Zapolju,
 • Izdelava filmskega zapisa TO Logatec v vojni za Slovenijo '91,
 • Zapis zgodovinskih dogodkov 1990-1991 in izdaja knjige (Pogačnik),
 • Organizacija pohoda »Po poteh tajnih skladišč TO-91« - Medvedje Brdo,
 • Sodelovanje članov društva na spominskih svečanostih (praporščaki, člani),
 • Sodelovanje članov društva na športnih tekmovanjih veteranov  (veteranske športne igre, pohodi, streljanja, smučarska tekmovanja, šah, ribolov, ipd.),
 • Sodelovanje članov (Predsedstva in drugih) pri aktivnostih Zveze, sosednjih društev (posveti, zbori, proslave, svečanosti obletnic, srečanja, pohodi, ipd.),
 • Vodenje, sodelovanje ali pomoč pri pogrebih umrlih članov (na željo članov).


Članstvo društva

Skladno s statutom je v članstvu večina ali 92%  veteranov vojne za Slovenijo, v 8% pa predstavljajo pridruženi člani, ki niso veterani vojne za Slovenijo s priznanim statusom (sorodniki - vdove, matere, očetje). Številčno stanje 2018 je naslednje: vseh včlanitev doslej je bilo: 404, sedaj aktivnih je 319, od tega je 294 veteranov, 25 članov pa so sorodniki ali simpatizerji.