Kontaktni podatki

PREDSEDSTVO

priimek in imefunkcijaGSMe-pošta

POGAČNIK Miro

predsednik

031 346-419

pogacnik.miro@gmail.com

JERINA Marjan

podpredsednik

041 683-557

marjan.jerina@siol.net

LOGAR Peter

sekretar

041 236-054

peter.logar@kabelnet.net

MIVŠEK Izidor

Član / za član. ev.

041 206-293

izidor.mivsek@kabelnet.net

LUKANČIČ Tomaž

Član / za el. evid.

051 631-626

lukancic.tomaz@gmail.com

VAVKEN Blaž

Član / za izlete

031 694-337

blazvavken@gmail.com

MOROZ Stane

Član / za šport. d.

041 828-590

stane.moroz@siol.net

KRUŠEC Marjan

Član / za APP n.

031 682-199

marjankrusec@gmail.com

NADZORNI ODBOR

priimek in imefunkcijaGSMe-pošta

ANTIČEVIČ Peter

predsednik

041 596-844

peter.anticevic@kabelnet.net

KRIVEC Daniel

član

041 974-125

daniel.krivec@zvil.si

GOSTIŠA Ivan

član

041 519-368

zdenka.gostisa@gmail.com

 

RAZSODIŠČE

priimek in imefunkcijaGSMe-pošta

MAČEK Zvone

predsednik

041 406-460

zvonimir@macekdoo.si

ŠEN Viktor

član

051 244-682

senviktor36@gmail.com

ERŽEN Roman

član

031 541-144

 erzen.jure@hotmail.com

 

PRAPORŠČAKI

priimek in imefunkcijaGSMe-pošta

MIKEC Bartol

Poveljn. Prap.

041 539-881

bartol.mikec@gmail.com

GOSTIŠA Ivan

praporščak

041 519-368

zdenka.gostisa@gmail.com

KUNC Zvone

praporščak

031 733-783

nevenka.kunc@gmail.com

 

STRELSTVO

priimek in imefunckijaGSMe-pošta

ALBREHT Janez

strelstvo

041/690-372

jalbreht@siol.net