Muzejska zbirka

Muzejska zbirka vojne v Logatcu se nahaja v prostorih OZZVS Logatec v prostorih bivše vojašnice v Logatcu. Idejo o muzejski zbirki se je porodila Miru Pogačniku, ki jo je tudi pripravil, zbral večino materiala ter orožja in je zaslužen da imamo v Logatcu celoten pregled dogajanja pred, med in po vojni za Slovenijo na področju Logatca.

Muzejska zbirka obsega dva sklopa: kronološki pregled dogajanj z ustreznimi dokumenti in prostor z razstavo primerkov uporabljenega orožja. Celotna zbirka ima pregleden zgodovinski pomen, saj predvsem dokumentni del z zbranimi različnimi dokumenti, pričevanji, fotografijami opredeljuje dogajanje v tem zgodovinskem obdobju.

Muzejska zbirka je namenjena širokemu občinstvu, veteranom, kakor tudi mlajšim predvsem šolo obveznim generacijam. Ogled zbirke je možen po predhodnem dogovoru.
 

Nekaj utrinkov iz muzejske zbirke

Slikovno dokumentacijski pregled vsebine muzejske zbirke

1. Trofejno orožje, strelivo in minsko eksplozivna sredstva uporabljena v času osamosvojitvene vojne:

2. Komunikacijska in pisarniška oprema uporabljena v času osamosvojitvene vojne:

3. Pisni ukazi, poročila, zapisniki, bojne situacije in ostali dokumenti nastali v času osamosvojitvene vojne: