Dopolnitev Spominskega parka v Zapolju z informativno tablo

Logatec
Maja letos je OZVVS Logatec skupaj z Občino Logatec dopolnila Spominski park v Zapolju še z dvostransko informativno tablo, ki opisno in slikovno predstavlja potek in posledice tega spopada. S to informativno tablo se želi pojasniti občanom naše občine in vsem drugim popotnikom, ki potujejo tod mimo, kaj se je na tej lokaciji leta 1991 dogajalo med vojno za Slovenijo