Dvajset let od sprejema prapora in delovanja praporščakov OZVVS Logatec

Logatec

Zadnjih nekaj let živimo in delujemo v posebnih časih (korona, krize po svetu ipd), pa tudi v jubilejnih časih (32 let od vojnih dogodkov, 21 let od ustanovitve OZVVS, 20 let od sprejema prapora). Prav je, da pogledamo tudi skozi čas v preteklost, da lahko začrtamo pot v prihodnost našega delovanja.

Letos tako mineva okroglih dvajset let od sprejema prapora OZVVS Logatec pa tudi delovanja naših praporščakov.Leta 2002 je bil kot prvi praporščak določen naš dolgoletni član Bartol MIKEC. Izvesti je bilo potrebno ustrezna usposabljanja in opremljanje s svečano obleko. Ker je na nivoju zveze vse to že bilo izvedeno, je služba praporščakov zveze ZVVS organizirala vsa potrebna usposabljanja za nove praporščake OZVVS.

Usposabljanja so bila ves čas vsakoletna – najmanj enkrat na leto. Poleg tega je bilo potrebno vsako leto za vse največje državne praznike poskrbeti tudi za svečane postroje s prapori (po navadi se to izvaja skupinsko, v ozkem krogu OZVVS pa samo s svojim praporom). Ker se na leto zvrsti kar nekaj dogodkov, na katerih sodelujejo tudi prapori, je bilo potrebno poiskati še vsaj dva praporščaka. Tako se je naprej priključil Janez GOSTIŠA in nato še Zvone KUNC. Vodja skupine naših praporščakov je tako postal naš prvi praporščak, ki je oral ledino – Bartol MIKEC, in ki sedaj že dve desetletji skrbi, da se naš prapor svečano nosi tako na državnih kakor na lokalnih dogodkih.

Če upoštevamo samo glavne dogodke za državne praznike, ko so naši praporščaki aktivni (3 - 5 krat na leto, najmanj 1-krat letno usposabljanja, Vače ipd.), na Zborih članstva in na pogrebih članov, lahko ugotovimo, da so bili doslej aktivni vsaj 400 ur - in to v svečani obleki. Za vsak dogodek so se morali tudi ustrezno pripraviti – urediti obleko, prapor (za kar so verjetno poskrbele njihove soproge). Glavnino tega dela pa je opravil naš glavni praporščak – Bartol Mikec.

Da je tako, priča tudi že izrabljena prva svečana obleka, saj je bilo potrebno nabaviti drugo. Tudi za urejanje svečane obleke in prapora je bila v glavnem zaslužna njegova soproga. S pogledom od začetkov do danes je bilo v tem obdobju kar nekaj dogodkov in s tem aktivnosti naših praporščakov (s pripravami vred). Zato velja iskrena zahvala vsem, še posebno pa vodji Bartolu Mikcu za ogromno delo, ki so ga opravili doslej in upajmo tudi še nekaj časa v bodoče, da bodo našo OZVVS uspešno in častno predstavljali tudi še naprej. Zahvala pa velja tudi njihovim soprogam.

Vsi veterani se počasi staramo. Tudi naši praporščaki, zato bo potrebno poskrbeti za pomlajevanje.Upajmo, da bodo naši praporščaki še nekaj časa lahko uspešno nosili naš prapor in s tem častno zastopali OZVVS Logatec na vseh dogodkih – ob naših praznikih in ob slovesu naših članov.