Iz aktinosti naši praporščakov

Logatec

Naši praporščaki se redno usposabljanja, in udeležujejo različnih svečanosti, proslav in ostalih dogodkov.