Obisk planincev

V okviru predstavitev muzejskih zbirk  OZVVS ter ZZB /NOB na logaškem območju smo imeli v nedeljo, 28. maja med 9. do 11. uro odprta vrata za oglede muzejskih zbirk OZVVS –
vojne za Slovenijo/91 in NOB na logaškem – za udeležence 13. pohoda po Logatcu v organizaciji
Planinskega društva Logatec. Pohoda in ogleda muzejskih zbirk (MZ) v CVVS Logatec se je udeležilo 110 pohodnikov (tudi iz okoliških krajev).
Po odzivu udeležencev ogleda MZ so bili zadovoljni in so dobre volje nadaljevali pohod po načrtovani poti po Blekovskih gmajnah, Lipju in ob Pustem polju do centra Logatca do cilja.