Objava v glasilu Veteran

Logatec

ORGANIZATORJA ZVEZ V PRIPRAVAH IN VZDRŽEVALCA ZVEZ MED VOJNO ZA SLOVENIJO V 53. ObmŠTO Logatec LETA 1991

 

Večina pripadnikov TO v poveljstvu 53. ObmŠTO Logatec, predvsem pa stari vezisti v enotah TO so poznali in se zavedali pomena opravljenega dela s skromno tehnično opremo v maju leta 1991 novoustanovljenega Območnega štaba in enot TO, a kljub temu so bile v vsem času dobro delujoče zveze – tako radijske, kot žične.

Zagotovo imata največje zasluge za to na tem področju dva požrtvovalna in strokovno podkovana ter operativna »stara borca«, in sicer: Leon Marjan Možina iz Stare Vrhnike in Jože Žitko iz Borovnice.

S svojim aktivnim in tvornim delovanjem sta v času vojne, kolikor se je dalo tekoče in uspešno, zagotavljala delovanje vseh sredstev, ki so bila že rahlo zastarela. Navkljub takemu stanju sredstev zvez sta vseskozi uspevala le-ta usposabljati za delovanje v enotah TO.

Že v novembru, nato pa za božič leta 1990 je bil Jože Žitko pozvan in naprošen s strani takratnega poveljnika OŠTO Vrhnika, da prevzame v hrambo sredstva zvez in jih ustrezno servisira. S formiranjem novega območnega štaba je prevzel in servisiral tudi sredstva zvez OŠTO Logatec.

22. junija 1991 pa sta Jože in Leon Marjan (v sodelovanju s skladiščnikom 53. ObmŠTO  prevzela novo radijsko postajo (Racal) od RŠTO v Kočevski Reki in jo pripravila za povezavo med štabi in RŠTO-jem.

Pri svojem delu sta bila tako uspešna zaradi nekaj pomembnih faktorjev. Oba sta bila izkušena vezista, poleg tega pa še radioamaterja in radio-tehnično usposobljena (Leon Marjan je bil v preteklih letih zaposlen  v horjulski Iskri, v kateri so te naprave tudi izdelovali), bila pa sta tudi moralno in politično motivirana (kot večina naših ljudi v tistem času), da se samostojnost Slovenije obrani in ohrani.

Za svoje aktivno in tvorno delovanje v enotah 53. območja TO (na območju bivših občin Logatec in Vrhnika) sta sicer zasluženo prejela nekaj priznanj in zahval. Pri Jožetovem domu je bilo postavljeno tudi spominsko obeležje o tajnem skladišču sredstev zvez v letih 1990 in 1991. Toda nekdanji soborci, sedanj veterani menimo, da je prav, da se obema tudi po 31 letih zahvalimo za njun velik prispevek pri obrambi Slovenije leta 1991.

 

Leon Marjan in Jože – hvala vama za vajin trud in ogromno delo, ki sta ga uspešno opravila.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!

 

Nekdanji soborci, sedaj veterani OZVVS Logatec

Zapisal: Peter Logar, slike: arhiv OZVVS