Organizacija ogleda spominske zbirke za OŠ

Logatec

Tudi letos smo za učence devetih razredov osnovnih šol izvedli predstavitev muzejske zbirke TO in bitke TO na Cesarskem vrhu leta 1991.

 

Za OŠ Rovte smo izvedli ogled že 15. marca, ki se ga je udeležilo 26 učencev. Učenci OŠ Tabor Logatec pa so si predstavitev ogledali 10. maja, bilo je prisotnih 65 učencev.

V obeh primerih smo imeli lepo vreme in po odzivih učencev in učiteljev obeh šol so bili vsi zadovoljni z ogledom in predstavitvijo takratnih dogodkov. 

Pohvaliti gre tako učence , kakor tudi ekipo OZVVS Logatec, in sicer:

-za izvedene predstavitve se je dogovoril Peter Antičevič,

-za pripravo ekipe in načrtovanje izvedbe je  bil odgovoren Peter Logar

-pri sami izvedbi pa so sodelovali: Bartol Mikec, Zvone Kunc in Blaž Vavken ter Marjan Jerina (Muzejska zbirka TO), za bitko TO pa Jože Brus in Tone Arh (vsi so bili aktivni udeleženci vojne za Slovenijo/1991).