Predstavitev muzejske zbirke in Bitke na Cesarskem vrhu za učence osnovnih šol

Logatec

Letos smo aktiv za izvedbo predstavitve še razširili. Osnovno uskladitev z OŠ je izvedel Peter Antičevič,  samo  predstavitev pa so izvajali : v muzejski zbirki Blaž Vavken, Peter Logar ter Marjan Jerina, predstavitev bitke sta izvedla  udeleženca bitke Jože Brus in Tone Arh, za operativno vodenje prevozov učencev iz OŠ do lokacij predstavitev pa je poskrbel Marjan Krušec. Za varnost in pomoč pri izvedbi sta sodelovala Bartol Mikec in Zvone Kunc. Avtobusne prevoze je izvedel Jurbus iz Rovt.

Poleg tega pa smo izvedli že nekaj predstavitev tudi za zainteresirane skupine iz drugih krajev (Ljubljane, Gorenjske ipd.)  Za vse ostale zainteresirane  lahko po dogovoru z OZVVS Logatec izvedemo predstavitve tudi za njih (možen kontakt: po E-pošti: info@logatec.zvvs.si ).


V prihodnje bomo organizirali predstavitve za naše učence in občane na Dan odprtih vrat, v času katerega bomo izvajali tako predstavitev za učence OŠ, kakor za vse ostale zainteresirane občane.