Predstavitev MZ OZVVS in pojasnitev bitke TO/91 –učencem OŠ

Logatec

Za učence 9. razredov iz OŠ Tabor Logatec smo izvedli predstavitev MZ OZVVS v CVVS in pojasnitev bitke enot TO 2. julija 1991. Opis mesta bitke in ogled spominske zbirke smo izvedli v ponedeljek, 8. maja – za tri skupine –razrede, za OŠ Rovte pa v četrtek, 18. maja – za eno skupino/ razred.


Čeprav je oba dneva bilo malo slabše vreme, smo izvedli obe aktivnosti v zadovoljstvo obeh - tako
učencev in učiteljev obeh šol, kakor nas veteranov.