Predstavitev za učence OŠ

Logatec

V torek, 9.6. je ekipa OZVVS izvedla predstavitev muzejske zbirke v CVVS in bitke 2/7-91  pri obeležju v Zapolju.

Predstavitve  so se udeležili  učenci 9.r. OŠ Tabor ( 4 skupine). Kljub slabemu vremenu je predstavitev lepo uspela, v zadovoljstvo učencev in OZVVS.