Spominska svečanost ob 30. obletnici obrambe in osamosvojitve Republike Slovenije

Logatec

V soboto, 19. junija je OZVVS Logatec, v sodelovanju z Občino Logatec  v Spominskem parku (pri spomeniku) v Zapolju organiziralo spominsko svečanost ob 30. obletnici obrambe in osamosvojitve Republike Slovenije.

Krajši glasbeni program so izvedli učenci Glasbene šole Logatec, o namenu in pomenu dogodka pa so spregovorili:  

Župan – g.Berto Menard, predsednik OZVVS Logatec  - g. Miro Pogačnik ter predsednik ZVV Slovenije - g. Ladislav Lipič.

S prapori so svečanost počastili praporščaki s prapori sosednjih OZVVS/PO Ljubljanske pokrajine in OZVVS Idrija-Cerkno.

Zaradi še veljavnih omejitev  je na svečanost bila vabljena omejena skupina pripadnikov TO (iz zaščitnega in diverzantskega voda ter poveljniki in namestniki drugih enot TO ter 53.ObmŠTO Logatec (ki so bili aktivni v vojni za Slovenijo), občinski svetniki in gostje (Sever, ZZB ter drugi). S svečanostjo smo počastili tudi spomin na Bitko na Cesarskem vrhu (2.7.1991) in položili spominski venec k spomeniku.