Spremeba pravic vetaranov pri dodatne zdravstvenem zavarovanju

Logatec

1. januarjem 2021 stopi v veljavo ponovno znižanje starosti  za uveljavitev veteranskih pravic iz naslova plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja za veterane nad dopolnjenih 50 let.
S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti, ki pokriva območje vašega stalnega bivališča. 

Vse veterane obveščamo, da bomo preverili na Upravni enoti v Logatcu glede samega formalnega postopka pridobitve teh pravic. O podrobnejših postopkih vas bomo naknadno obvestili na internet strani, lahko pa tudi preverite vsako sredo v dopoldanskem času v naši pisarni.