Zbor veteranov OZVVS Logatec 2022

Logatec

Zbor veteranov 2022  

Po dveh letih smo letos uspeli brez omejitev (epidemija) izvesti letni zbor veteranov OZVVS Logatec, ki se ga je udeležilo 85 članov. Poleg rednih točk dnevnega reda, poročanja in načrtovanje aktivnosti za tekoče obdobje (leto 2022), smo na letošnjem zboru izvedli še volitve za novo vodstvo. Ker ni bilo drugih predlogov je bila predlagana obstoječa zasedba predsedstva, ki je bila na koncu tudi soglasno potrjena še za nadaljni štiriletni mandat.

Druga posebna točka dnevnega reda zbora pa je bila dopolnitev Statuta OZVVS, zaradi novo sprejetega Zakona o nevladnih organizacijah z javnim interesom, kakršno je tudi naše združenje. Tudi za potrditev dopolnitev Statuta ni bilo razprave in je bila soglasno potrjena.

Po končanem uradnem delu zbora se je razživela tudi družba v medsebojnem razgovoru, ob okusni večerji, ki so jo pripravile kuharice OŠ 8 talcev v Logatcu.